Mengenai KS Chew Lawyers

KS Chew & Associates adalah sebuah firma peguambela dan peguamcara di Kuala Lumpur, Malaysia. Falsafah kami adalah untuk memberi khidmat yang professional dalam bidang undang-undang atas prinsip keberanian, dedikasi dan keadilan.

Read More

Perkhidmatan Firma Penguaman

Firma kami memberi nasihat dalam bidang-bidang dan perkara-perkara berkaitan dengan kontrak, jenayah, wasiat, probet dan surat mentadbir pesaka, perceraian, kemalangan, fitnah, pekerjaan dan buruh, hak harta intelek dan tandaniaga, harta dan hartanah, penubuhan dan penggulungan syarikat, kebankrapan, pembankan dan perampasan harta, perkapalan dan sebagainya. Kami mewakili klien di Mahkamah Rendah, Mahkamah Buruh, Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan di Malaysia.

Read More